FAALİYET ALANLARIMIZ

İKSA SİSTEMLERİ

ANKRAJLI İKSA SİSTEMLERİ

Ankrajlı iksa sistemleri, derin kazıların desteklenmesi ve şev stabilizasyonu uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ankrajlar, zemin / kaya içerisinde yataya yakın bir açıda delik açılarak çelik halat yerleştirilmesi ve kök bölgesinin çimento enjeksiyonu ile doldurulması suretiyle imal edilen elemanlardır. Ankrajlar üzerlerine öngerme kuvveti uygulanarak iksa perdesi yüzeyine sabitlenmekte ve bu işlem sonrasında kademeler halinde kazıya devam edilmektedir.

Bu sistemde iksa perdeleri, kazık, betonarme duvar gibi elemanlarla teşkil edilmekte olup, karşılaşılan zemin ve çevre koşullarına göre yöntem seçimi yapılmaktadır. Kazıklı iksa perdeleri ayrık, teğet veya kesişen şekilde imal edilebilmekte olup, ankrajlar perde yüzeyine yerleştirilen betonarme veya çelik kuşak kirişler üzerinde gerilmektedir. Ayrıca iksa sisteminin bütünlüğünün sağlanması ve yanal deplasmanların sınırlandırılması amacıyla kazıklar betonarme bir başlık kirişine bağlanmaktadır.

Betonarme duvarlı iksa perdeleri ise zemin ve çevre koşullarına göre kuyu perde, açık perde, diyafram duvar gibi yöntemlerle inşa edilebilmektedir. Kazı aksı boyunca sürekliliği devam eden betonarme perdelerde başlık kirişi ve kuşak kirişi uygulaması genellikle yapılmamaktadır.

Çok derin kazıların dikey olarak gerçekleştirilmesini mümkün kılan bu sistem, geçici ve kalıcı uygulamalarda kullanılabilmektedir.