FAALİYET ALANLARIMIZ

İKSA SİSTEMLERİ

İÇTEN DESTEKLİ İKSA SİSTEMLERİ

İçten destekli iksa sistemleri, elverişsiz zemin koşulları (yumuşak zemin, yüksek yeraltı suyu seviyesi gibi) ve saha etrafında yer alan komşu yapılar, altyapı tesisleri vb. nedeniyle ankraj uygulamasının yapılamadığı durumlarda ve sahanın içbükey geometrili ve dar alanlı kısımlarında tercih edilen bir iksa sistemi türüdür. Kazı yüzeylerinin genellikle geçici olarak desteklendiği kademeli kazı uygulamalarında kullanılan bu sistemde, yanal yükler çelik boru / profiller veya betonarme kirişler aracılığıyla karşılanmaktadır. Çelik elemanlar karşılıklı iksa perdesi yüzeylerine genellikle pasif durumda yerleştirilmekte olup, nadiren montaj esnasında öngerme uygulanmak suretiyle aktif olarak da çalıştırılabilmektedir. Ancak destek elemanları büyük açıklıklar için kullanılamamaktadır.

İksa perdeleri, kademe kazısı öncesinde kazı alanı çevresinde imal edilen kazık veya betonarme perde elemanlarından oluşmaktadır. Kazıklı iksa perdeleri, fore kazıklar ile yüklerin destek kirişlerine düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlayan betonarme veya çelik kuşak kirişlerinden oluşmaktadır. İksa sisteminin bütünlüğünün sağlanması ve yanal deplasmanların sınırlandırılması amacıyla kazıklar betonarme bir başlık kirişine bağlanmaktadır. Betonarme iksa perdeleri ise kuyu perde veya diyafram duvar yöntemleriyle teşkil edilebilmektedir.

Montajının kısa sürede gerçekleştirilebilmesi nedeniyle çelik destek elemanlarının kullanımı işveren açısından avantaj sağlamaktadır. İnşaatın yükselmesiyle birlikte kotuna ulaşılan çelik elemanlar, söküldükten sonra tekrar kullanılabilmekte ve ekonomik açıdan geri dönüşüm sağlanabilmektedir. Betonarme destek kirişleri ise yapının parçası olacak şekilde kalıcı eleman olarak tasarlanabilmektedir.