FAALİYET ALANLARIMIZ

İKSA SİSTEMLERİ

KONSOL İKSA SİSTEMLERİ

Konsol iksa sistemleri, orta ve daha düşük derinlikteki kazılar ile dolgu şevlerinin desteklenmesi ve şev stabilizasyonu uygulamalarında kullanılmakta olup, bu sistemler, betonarme duvar, kazıklı perde gibi yöntemlerle teşkil edilmektedir.

Konsol betonarme duvarlar istinat duvarı ve keson kuyu yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. İstinat duvarları, çalışma güvenliği için gerekli yatay mesafe sağlanarak taban kotuna kadar hafriyatı yapıldıktan sonra, demir ve kalıp işçilikleri yapılarak inşa edilebilmektedir. Keson kuyu perde yöntemi ise, 1,5 – 2 m genişliğinde atlamalı olarak anolar halinde kuyuların yerinde betonlanması suretiyle inşa edilmesi prensibine dayanmaktadır. Kuyuların kazısı el gücü veya pnömatik delgi aletleri aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, içerisinde çalışılan zemin / kaya yüzeyi ahşap iksa ve kaplama elemanları ile desteklenerek tabana inilmektedir.

Kazıklı perdeler, kazı öncesinde iksa hattı boyunca imal edilen fore kazıklardan oluşturulmaktadır. İnşa edilmesi için ilave kazı yapılması ihtiyacını ortadan kaldıran bu uygulama, imalat hızının sağladığı avantaj nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Zemin koşullarına göre ayrık, teğet veya kesişen formda imal edilebilen fore kazıklar, iksa sisteminin bütünlüğünün sağlanması ve yanal deplasmanların sınırlandırılması amacıyla betonarme bir başlık kirişine bağlanmaktadır. Tek veya çoklu sıralar halinde imal edilen fore kazıkların, doğal ve dolgu şevlerinin stabilizasyonu uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.