FAALİYET ALANLARIMIZ

İKSA SİSTEMLERİ

ZEMİN ÇİVİLİ İKSA SİSTEMLERİ

Zemin çivili iksa sistemleri, kazı yüzeyinin kendini nispeten tutabildiği zemin / kayalarda yapılan derin kazıların desteklenmesi ve mevcut duvarların takviye edilmesi uygulamalarında kullanılmaktadır. Zemin çivileri, zemin / kaya içerisinde yataya yakın bir açıda açılan deliklere çelik donatı çubuğununun yerleştirilmesi ve bu çubuğun etrafının çimento enjeksiyonu ile doldurulması suretiyle imal edilen elemanlardır. Üzerlerine öngerme uygulanmadığı için pasif ankraj olarak da adlandırılan bu elemanlar betonarme bir yüzey kaplamasına gömülü olarak tutturulmaktadır. Uygulama, zemin / kaya yüzeyinin 5 – 10° gibi küçük eğimlerle şevlendirilerek kazılması ve zemin çivisi imalatı akabinde kazının yukarıdan aşağıya doğru kademeler halinde devam etmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

En ekonomik iksa sistemi türlerinden biri olan zemin çivili iksa sistemleri, esnek yapıları nedeniyle deprem esnasında daha az deforme olduklarından kalıcı iksa uygulamalarında daha çok tercih edilmektedir. İmalatının pratik oluşu ve erişim kolaylığı özellikleri nedeniyle yüzey kaplaması olarak genellikle püskürtme beton kullanımı tercih edilmekte olup, estetik ve mimarî gereksinimler doğrultusunda bu kaplama önüne yerinde dökme beton veya prekast panel uygulamaları da gerçekleştirilebilmektedir.