FAALİYET ALANLARIMIZ

JEOFİZİK ETÜTLER

JEORADAR (GPR)

Yeraltı radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar), yeraltının sığ tabakalarının araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır. GPR radar ölçümleri ile yeraltındaki tabakaların konumu, fay, kırık ve çatlakların varlığı, zeminde yer alan arkeolojik kalıntılar, altyapı tesisleri, kuyular, kütleler ve boşluklar gibi süreksizlikler belirlenebilmektedir.

Radar sistemi bir sinyal üreticisi, verici ve alıcı antenler ile kayıt biriminden oluşur. Yöntem, yatay doğrultuda elektrik alan vektörü olan (TE:Transvers Elektrik) bir verici anten aracılığı ile yer içine gönderilen çok yüksek frekanslı EM dalgalarının (radyo dalgaları) ara yüzeylerden yansımasının gözlemlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Çalışmalarda kullanılacak antene, kaynak dalgası için seçilen bir merkezî frekansın %50 altı ve üstü aralığındaki frekanslar göz önünde bulundurularak karar verilir. GPR radar cihazımızın 1,2 GHz kapalı, 500 MHz kapalı/açık, 250 MHz kapalı, 200 MHz açık, 100 MHz kapalı/açık ve 50 MHz açık antenleri mevcuttur.

100 Mhz Kapalı anten 100 Mhz Kapalı Anten
250 MHz Kapalı anten 250 MHz Kapalı anten
500 Mhz Kapalı Anten 500 Mhz Kapalı Anten
100 Mhz Kapalı anten 1,2 Mhz Kapalı Anten
50 Mhz Açık Anten 50 Mhz Açık Anten
100 Mhz Açık Anten 100 Mhz Açık Anten
200 Mhz Açık Anten 200 Mhz Açık Anten