FAALİYET ALANLARIMIZ

JEOFİZİK ETÜTLER

MİKROTREMOR

Mikrotremör, genlikleri ve peryotları çok küçük olan titreşimciklerdir. Yapay bir kaynak kullanılmadan, kısa süre içerisinde gerçekleştirilen mikrotremör ölçümleri ile yerin dinamik zemin parametrelerinden zemin hakim titreşim peryodu (T0) ve büyütme katsayısı (b) belirlenebilmektedir. Mikrotemör ölçümleri kuzey-güney, doğu-batı ve düşey yönlerde olmak üzere üç bileşenli olarak seçilmektedir. Ölçümlerin gürültü seviyesinin az olduğu zamanlarda alınmasına dikkat edilmelidir.