FAALİYET ALANLARIMIZ

JEOFİZİK ETÜTLER

REZİSTİVİTE (ELEKTRİK – ÖZDİRENÇ)

Rezistivite ölçümleri, yerin litolojik yapısını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Düşey elektrik sondajı (DES) veya çoklu elektrotlu rezistivite (ÇER) yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, yerleştirilen akım elektrotları aracılığıyla yere verilen elektrik akımı nedeniyle, potansiyel elektrotlarında meydana gelen potansiyel farkın ölçülerek özdirenç değerlerinin hesaplanması prensibine dayanmaktadır. Özdirenç değeri, zeminin su muhtevası, boşlukluluk ve tuzluluk özelliklerine göre değişmektedir. Belirlenen özdirencin düşük olması, zemin dane çapının küçük olduğuna ve su taşıyabilme özelliğinin de az olduğuna işaret etmektedir. Bu yöntemle, yeraltı suyu seviyesi ile yeraltındaki boşluklar, çatlaklar, süreksizlikler de tespit edilebilmektedir.