FAALİYET ALANLARIMIZ

JEOFİZİK ETÜTLER

SİSMİK ÖLÇÜLER

Sismik kırılma, sismik yansıma ve MASW yöntemleriyle gerçekleştirilen sismik ölçümler yer altı yapı yapılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, zeminde çeşitli enerji kaynaklarıyla yapay olarak oluşturulan (çok küçük deprem) sarsıntılar, yani elastik dalgalar yer içerisinde yayılırken kırılıp veya yansıyıp geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşıyarak yeryüzüne gelirler. Bu şekilde yer içinde yayılarak gelen sıkışma ve kayma dalgalarının hızları (VP ve VS) sismograflarca kaydedilir. Bu kayıtlar jeofizik mühendisleri tarafından değerlendirilerek zemin elastik parametreleri elde edilmektedir. Sismik hızlar bir zeminin (kayacın) yoğunluğuna ve elastik parametrelerine bağlıdır. Elastik parametreler ise kayaçların litolojisine bağlıdır.