POLİTİKAMIZ


Firmamız, zemin etütleri, jeolojik – jeoteknik etütler, iksa sistemleri, zemin iyileştirme teknikleri, jeofizik etütler ve sondaj uygulamaları konularında faaliyet göstermek amacıyla 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Yertek, bünyesinde bulunan uzman jeoloji, jeofizik, inşaat ve geoteknik mühendisleri ile zemin teknolojileri konusunda kaliteli hizmetler üretmektedir.
Yertek’in misyonu zemin konusunda kaliteli, doğru ve ekonomik proje üretmek, uygulamak ve ISO standartlarında çalışmaktadır.

Entegre Yönetim Politikamız,
• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarımızın her aşamasına entegre ederek kendimizi sürekli yenileyen bir şirket olmak.
• Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
• Çalışmalarımızı kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemi’nin esaslarına göre yönetmek.
• Performans göstergeleri tanımlayarak iş süreçlerimizi etkin kılmak.
• Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yapmak.
• Yetkin ve deneyimli bir takım oluşturabilmek için, çalışmalarımızın gelişimini sağlamak yönünde iletişim ve eğitim kanallarını etkin kılmak.
• Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak.
• Yönetim ve operasyon süreçlerinin her aşamasında şirket performansını çalışanların katılımı ile sürekliliğini sağlamak.
• Yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak.
• Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak.
• Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirlemek.
• Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışmak.
• Şirket kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlamak.
• Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
• Entegre Yönetim Sistem dokümantasyonuna uygun çalışmak, etkinliğini iç denetimlerle kontrol etmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
• "Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak.
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak.
• İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.
• “Hiçbir İş, Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.
• Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz